Paslaugos ūkiams

Verslo augimui ir stiprinimui

Ūkininkus kviečiame užsitikrinti kuo trumpesnį ūkių produkcijos kelią iki galutinio vartotojo, skatiname naudotis kolegų sukaupta patirtimi, bei branginti ryšį su produkcijos vartotoju. Tam tikslui suteikiame įrankius ir sudarome galimybę naudotis specialistų pagalba, šiose srityse:

Matomumo didinimas

Nuolat ieškome būdų padėti ūkiams būti lengviau pasiekiamiems vartotojo dėmesiui, dalis tam nukreiptų veiklų apima: ūkio bendrosios informacijos (ūkio produkcija, kontaktai ir kt.) viešinimas, specialių supažindinimo akcijų organizavimas, reklamos kampnijos tradicinėse ir šiuolaikinėse medijose.

Įvaizdžio formavimas ir atributika

Reklamos paketas apima ūkio, jo veiklos ir produktų aprašymus, grafinį apipavidalinimą, reklaminės atributikos, produkcijos pakuočių sukūrimą ir gamybą.

Prekybos proceso optimizavimas

Prekybos paketas tai visokeriopa pagalba logistikos grandinėje, kelyje nuo produkcijos gamintojo iki galutinio vartotojo, ūkiams pritaikyti prekybos įrankiai, įskaitant, bet neapsiribojant elektroninės prekybos, komunikacijos ir buhalterijos sritis.

Ryšiai, kontaktai, partnerystės

Manome, kad reikšmingiausias susivienijimo įnašas į sėkmingą ūkių veiklą yra kuriama aplinka, kurioje sudaromi tvarūs ryšiai tarp ūkių ir produkcijos vartotojų. Taip pat skatiname ūkininkus keistis patirtimi tarpusavyje, kartu ieškome inovatyvių sprendimų tiek prekybos, tiek gamybos srityse.

Finansavimas ir gamybos plėtra

Bendri tikslai ir koordinuotas bendradarbiavimas kuria pranašumą įvairiose derybose, tai liečia gamybos priemonių įsigijimą, veiklos finansavimą ir kt.

Nuo ko pradėti?

Jeigu atstovaujate ūkį ir domitės įrankiais verslo auginimui, tuomet rašykite elektroniniu paštu, adresu:

registracija@riebuspienas.lt

(laiške užtenka parašyti žodį domina)

Apie mus
Ūkiai
Naujienos
Paslaugos
Produkcija